HPAP
| ĐĂNG KÝ
Phát Triển Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Trong Tiến Trình Tái Cơ Cấu Ngành Nông Nghiệp

Phát Triển Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Trong Tiến Trình Tái Cơ Cấu Ngành Nông Nghiệp

Thực hiện Kế hoạch Chương trình Thông tin Khuyến nông năm 2017, trong 02 ngày 21- 22/9/ 2017, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề “Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.

46-phat-trien-hop-tac-xa-nong-nghiep-trong-tien-trinh-tai-co-cau-nganh-nong-nghiep-1.jpg

Ông Đinh Công Toản - Phó giám đốc thường trực

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu chào mừng Diễn đàn

Tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ, Viện, Trường liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; đại diện Trung tâm Khuyến nông, các Hợp tác xã (HTX), các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp và các hộ nông dân tiêu biểu đến từ 7 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng); Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Ông Trần Văn Khởi, quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và ông Đinh Công Toản Phó giám đốc TT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng đồng chủ trì Diễn đàn.

46-phat-trien-hop-tac-xa-nong-nghiep-trong-tien-trinh-tai-co-cau-nganh-nong-nghiep-2.jpg

Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm truy suất nguồn gốc tại Diễn đàn

Tại Diễn đàn thông qua các báo cáo tham luận của các đơn vị, trao đổi thảo luận giữa các đại biểu với ban cố vấn, ban chủ tọa đã chỉ rõ vai trò của HTX là cầu nối, là tác nhân điều hành hữu hiệu chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm giúp nông dân. HTX khác các tổ chức kinh tế khác ở chỗ: nó lấy thu nhập của thành viên làm nòng cốt, luôn tối đa hóa lợi nhuận thành viên, HTX luôn thể hiện được vai trò quan trọng trong việc chuyển tải, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến nông dân, chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn thành viên sản xuất theo kế hoạch và quy hoạch của địa phương.

46-phat-trien-hop-tac-xa-nong-nghiep-trong-tien-trinh-tai-co-cau-nganh-nong-nghiep-3.jpg

Ban cố vấn trả lời câu hỏi của đại biểu tại Diễn đàn

Bên cạnh đó Diễn đàn đã đưa ra được các định hướng và giải pháp phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới. Tạo bước đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập bền vững cho nông nghiệp, giúp nông dân tích tụ ruộng đất, sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn; tạo cầu nối giữa nông dân với thị trường,hội nhập phát triển theo xu hướng chung của thời đại. Giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế hợp tác để nông dân có thu nhập cao bền vững hơn.

46-phat-trien-hop-tac-xa-nong-nghiep-trong-tien-trinh-tai-co-cau-nganh-nong-nghiep-4.jpg

46-phat-trien-hop-tac-xa-nong-nghiep-trong-tien-trinh-tai-co-cau-nganh-nong-nghiep-5.jpg

Đại biểu thăm quan Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Mắt Rồng tại Thủy nguyên

Phát biểu tại Diễn đàn TS. Trần Văn Khởi – Quyền giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh phát triển HTX nông nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng, luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết 26/NQ-TW (năm 2008) đã ghi rõ: Tiếp tục đổi mới, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác phù hợp với nguyên tắc tổ chức của hợp tác xã và cơ chế thị trường; hỗ trợ kinh tế tập thể về đào tạo cán bộ quản lý, lao động; tiếp cận các nguồn vốn, trợ giúp kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, xúc tiến thương mại và các dự án phát triển nông thôn; Hợp tác xã phải làm tốt các dịch vụ đầu vào, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân”.

Trong khuôn khổ Diễn đàn các đại biểu đã đi thăm quan một số mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Hotline: 1900.2602