HPAP
| ĐĂNG KÝ

Tin Tức

Lần Đầu Tiên Truy Xuất Nguồn Gốc Thực Phẩm Đến Tận Hộ Sản Xuất

Lần Đầu Tiên Truy Xuất Nguồn Gốc Thực Phẩm Đến Tận Hộ Sản Xuất

Thực hiện năm cao điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở NN&PTNT Hải Phòng vừa khởi động chương trình gắn tem Truy Xuất Nguồn Gốc sản phẩm năm 2017. Theo đó, mỗi sản phẩm nông sản có dán tem, người tiêu dùng sẽ tự mình kiểm tra chính xác nơi sản...

Hiệu Quả Chương Trình Sản Xuất Nông Sản An Toàn Của Hải Phòng

Từ cuối năm 2016 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thí điểm chương trình sản xuất nông sản an toàn, liên kết tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các chương trình được triển khai nhận được sự quan tâm, vào cuộc tích cực của...

Truy Xuất Nguồn Gốc: Cú Hích Nông Sản Hải Phòng

Truy Xuất Nguồn Gốc: Cú Hích Nông Sản Hải Phòng

Cách làm này sẽ khẳng định thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản và nông sản an toàn tại Hải Phòng, tạo tiền đề để thành phố triển khai mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nâng thu nhập của người nông dân. Xây dựng thương hiệu Hải Phòng có nhiều đặc sản...


Hotline: 1900.2602