HPAP
| ĐĂNG KÝ
Vùng Trồng Hoa, Rau Màu Tập Trung Trên Địa Bàn Xã Kênh Giang, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Vùng Trồng Hoa, Rau Màu Tập Trung Trên Địa Bàn Xã Kênh Giang, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

  • Cây trồng: Bí xanh
  • Diện tích (ha): 33
  • Năng suất, Sản lượng: 60- 65 tấn/ha, 1.980- 2.145 tấn/vụ
  • Quy trình áp dụng: theo quy trình sản xuất rau an toàn, có sử dụng màng phủ nông nghiệp
  • Vùng trồng: 4

TT

Thôn

Xứ đồng

Diện tích (ha)

Cây trồng

1

1 Mỹ Giang

8

Bí xanh

2

3 Mỹ Giang

Đồng Giá

9

Bí xanh

3

6 Mỹ Giang

Đồng Giá

6

Bí xanh

4

Thợ Giá

10

Bí xanh


Hotline: 1900.2602