HPAP
| ĐĂNG KÝ
Vùng Trồng Hoa, Rau Màu Tập Trung Trên Địa Bàn Xã Lưu Kỳ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Vùng Trồng Hoa, Rau Màu Tập Trung Trên Địa Bàn Xã Lưu Kỳ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

  • Cây trồng: Rau muống
  • Diện tích (ha): 8
  • Năng suất, Sản lượng: 22- 25 tấn/ha, 176- 200 tấn/vụ
  • Quy trình áp dụng: theo quy trình sản xuất rau an toàn, sử dụng màng phủ nông nghiệp
  • Vùng trồng: 2

TT

Thôn

Xứ đồng

Diện tích (ha)

Cây trồng

1

Núi Ngọc

Núi 1, Hè kho

3

Rau muống

2

Hàm Long

Đầu lâu

5

Rau muống


Hotline: 1900.2602