HPAP
| ĐĂNG KÝ
Gạo Bắc Thơm 7
Gạo J02
Gạo Nếp Xoắn

Gạo Nếp Xoắn

Gạo nếp xoắn thời vụ từ tháng 10 đến 12 hàng năm

Gạo Vùng Rươi
Lúa Hữu Cơ
Nếp Cái Hoa Vàng

Nếp Cái Hoa Vàng

Lúa là một trong năm loại cây lương thực chính của thế giới, cùng với ngô (Zea Mays L.), lúa mì (Triticum sp. tên khác: tiểu mạch), sắn (Manihot esculenta Crant

Ngô Bao Tử
Ngô Nếp

Hotline: 1900.2602