HPAP
| ĐĂNG KÝ
Vùng Trồng Hoa, Rau Màu Tập Trung Trên Địa Bàn Xã Hợp Thành, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Vùng Trồng Hoa, Rau Màu Tập Trung Trên Địa Bàn Xã Hợp Thành, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

  • Cây trồng: Bí xanh, Cà chua
  • Diện tích (ha): 10
  • Năng suất, Sản lượng:

+ Bí xanh (6 ha): 60-65 tấn/ha, 360-390 tấn/vụ

+ Cà chua (4 ha): 50-60 tấn/ha, 200-240 tấn/vụ

  • Quy trình áp dụng: theo quy trình sản xuất rau an toàn, sử dụng màng phủ nông nghiệp
  • Vùng trồng: 2

81-vung-trong-hoa-rau-mau-tap-trung-tren-dia-ban-xa-hop-thanh-huyen-thuy-nguyen-hai-phong-1.jpg

TT

Thôn

Xứ đồng

Diện tích (ha)

Cây trồng

1

Thôn 5,6

6

Bí xanh, cà chua

2

Thôn 10,11,12

4

Bí xanh, cà chua


Hotline: 1900.2602