HPAP
| ĐĂNG KÝ
Vùng Trồng Hoa, Rau Màu Tập Trung Trên Địa Bàn Xã Kỳ Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Vùng Trồng Hoa, Rau Màu Tập Trung Trên Địa Bàn Xã Kỳ Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

  • Cây trồng: Dưa chuột
  • Diện tích (ha): 50
  • Năng suất, Sản lượng: 25- 30 tấn/ ha, 1.250 – 1.500 tấn/vụ
  • Quy trình áp dụng: theo quy trình sản xuất rau an toàn, sử dụng màng phủ nông nghiệp
  • Vùng trồng: 10

TT

Thôn

Xứ đồng

Diện tích (ha)

Cây trồng

1

Hạ Côi

5

Dưa chuột

2

Thôn 7, 8

5

Dưa chuột

3

Thôn 1

5

Dưa chuột

4

Thôn 2

5

Dưa chuột

5

Thôn 3

5

Dưa chuột

6

Thôn 4

5

Dưa chuột

7

Thôn 5

5

Dưa chuột

8

Thôn 6

5

Dưa chuột

9

Thôn 9

5

Dưa chuột

10

Thôn 10

5

Dưa chuột


Hotline: 1900.2602