HPAP
| ĐĂNG KÝ
Vùng Trồng Hoa, Rau Màu Tập Trung Trên Địa Bàn Xã Minh Tân, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Vùng Trồng Hoa, Rau Màu Tập Trung Trên Địa Bàn Xã Minh Tân, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

  • Cây trồng: Bí xanh
  • Diện tích (ha): 20,5
  • Năng suất, Sản lượng: 60- 65 tấn/ha, 1.230 - 1.333 tấn/vụ
  • Quy trình áp dụng: theo quy trình sản xuất rau an toàn, sử dụng màng phủ nông nghiệp
  • Vùng trồng: 4

TT

Thôn

Xứ đồng

Diện tích (ha)

Cây trồng

1

Thôn 3

3

Bí xanh

2

Thôn 5

5

Bí xanh

4

Thôn 6

6,5

Bí xanh

5

Thôn 2, 7

3

Bí xanh


Hotline: 1900.2602