HPAP
| ĐĂNG KÝ
Vùng Trồng Hoa, Rau Màu Tập Trung Trên Địa Bàn Xã Liên Khê, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Vùng Trồng Hoa, Rau Màu Tập Trung Trên Địa Bàn Xã Liên Khê, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

  • Cây trồng: Rau cải ăn lá,dưa hấu
  • Diện tích (ha) : 10
  • Năng suất, Sản lượng:

+ Cải ăn lá (5 ha): 20-22 tấn/ha, 80- 88 tấn/vụ

+ Dưa hấu(5 ha): 25-30 tấn/ha, 125- 150 tấn/vụ

  • Quy trình áp dụng: theo quy trình sản xuất rau an toàn.
  • Vùng trồng: 2

TT

Thôn

Xứ đồng

Diện tích (ha)

Cây trồng

1

Thôn 3,4,5

5

Rau cải ăn lá, dưa hấu

2

Thôn 6

5

Rau cải ăn lá, dưa hấu


Hotline: 1900.2602