HPAP
| ĐĂNG KÝ

Giới Thiệu HPAP

Chương Trình Hỗ Trợ Sản Xuất Và Liên Kết Tiêu Thụ Nông Sản An Toàn của Hải Phòng

Chương Trình Hỗ Trợ Sản Xuất Và Liên Kết Tiêu Thụ Nông Sản An Toàn của Hải Phòng

Tên viết tắt: HPAP - Haiphong Agricultural Produce - Sản xuất Nông sản an toàn của Hải Phòng 1. Mục đích của HPAP: Bảo vệ sản xuất và liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn của Hải Phòng. Truy xuất nguồn gốc: xác định rõ hộ nông...


Hotline: 1900.2602