HPAP
| ĐĂNG KÝ
Sở Công Thương Tp Hcm Nghiên Cứu Triển Khai Giai Đoạn 2 Đề Án Truy Xuất Nguồn Gốc Thịt Heo

Sở Công Thương Tp Hcm Nghiên Cứu Triển Khai Giai Đoạn 2 Đề Án Truy Xuất Nguồn Gốc Thịt Heo

Giai đoạn 2 của Đề án Quản lý, nhận diện và Truy Xuất Nguồn Gốc thịt heo cần được nghiên cứu triển khai thực hiện nhằm truy xuất thông tin toàn bộ quá trình chăn nuôi, giết mổ, phân phối heo và thịt heo từ ngày 1/1/2018.
72-so-cong-thuong-tp-hcm-nghien-cuu-trien-khai-giai-doan-2-de-an-truy-xuat-nguon-goc-thit-heo-1.jpg
(Ảnh minh họa)

UBND TP HCM vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý tình hình chăn nuôi, thu gom, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh heo và thịt heo, đặc biệt là việc kiểm soát giết mổ trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Sở Công Thương được giao nghiên cứu giải pháp triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo; thực hiện truy xuất thông tin đầy đủ, toàn bộ quá trình chăn nuôi, giết mổ, phân phối heo và thịt heo từ ngày 1/1/2018.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm đảm bảo việc giết mổ heo được thực hiện tại các cơ sở giết mổ tập trung, đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y; kiểm tra đột xuất các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển heo; tăng cường kiểm dịch việc vận chuyển, tiêu thụ heo tại các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố cần đề xuất các chính sách, giải pháp phù hợp, bảo đảm an toàn sức khỏe của người tiêu dùng; kiểm tra tại các chợ đầu mối, cơ sở kinh doanh thịt heo.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tăng cường hoạt động quản lý trên địa bàn thành phố, chú trọng các mặt hàng heo, gà, trứng gia cầm; đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế pháp luật; đưa hoạt động chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển kinh doanh gia súc, gia cầm dần đi vào nề nếp.

UBND TP sẽ ban hành quy định về quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố và “Nội quy mẫu chợ đầu mối trên địa bàn TP HCM” để thực hiện quản lý chất lượng, nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nói chung, thịt heo nói riêng.


Hotline: 1900.2602