HPAP
| ĐĂNG KÝ

Định Hướng Thu Hút Đầu Tư

Định Hướng Thu Hút Đầu Tư

Thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ...

Truy Xuất Nguồn Gốc: Cú Hích Nông Sản Hải Phòng

Truy Xuất Nguồn Gốc: Cú Hích Nông Sản Hải Phòng

Cách làm này sẽ khẳng định thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản và nông sản an toàn tại Hải Phòng, tạo tiền đề để thành phố triển khai mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nâng thu nhập của người nông dân. Xây dựng thương hiệu Hải Phòng có nhiều đặc sản...

HPAP - Giải Pháp Truy Xuất Nguồn Gốc Nông Sản Của Hải Phòng

Bảo vệ sản xuất và liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn của Hải Phòng.Truy xuất nguồn gốc: xác định rõ hộ nông dân, HTX, Trang trại, doanh nghiệp sản xuất nông sản an toàn tại Hải Phòng.Gắn kết lợi ích, trách nhiệm của...

Hướng Dẫn Đăng Ký Hội Viên HPAP

Hướng Dẫn Đăng Ký Hội Viên HPAP

Hội viên HPAP là các HTX, Doanh nghiệp, Hộ nông dân Hải Phòng đăng ký tham dự chương trình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn Hải Phòng do Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng phê duyệt. 1. Thủ tục tham dự HPAP bao...


Hotline: 1900.2602