HPAP
| ĐĂNG KÝ
Giới thiệu: Nấm mỡ hay còn gọi là nấm trắng, nấm Paris, nấm khụy. Nấm mỡ còn được dịch từ tên tiếng Anh sang tiếng Việt là nấm nút, nấm nút trắng, nấm bảng, nấm nâu Ytali… Loài nấm mỡ (Agaricus bisporus) có lịch sử phân loại phức tạp . Nó lần đầu tiên được mô tả bằng tiếng Anh vào năm 1871 bởi nhà thực vật học người Anh Mordecai Cubitt Cooke (1825-1914) với tên Agaricus campestris... Xem Thêm

Các cơ sở cung cấp Nấm Mỡ:

Hợp Tác Sản Xuất Nấm Và Thương Mại Núi Trà
Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dich Vụ Nông Nghiệp Quang Phục

Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dich Vụ Nông Nghiệp Quang Phục

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Quang Phục Đại diện: Ông...

Tổ Hợp Tác Sản Xuất Nấm An Toàn Thực Phẩm


Hotline: 1900.2602