HPAP
| ĐĂNG KÝ

Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dich Vụ Nông Nghiệp Quang Phục

  • Địa chỉ: Thôn Chính Nghị, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
  • Giám Đốc: Nguyễn Văn Tiến
  • Di động: 0989601396
  • Email: htxquangphuc@gmail.com
  • Mã số thuế: 02075000013/HKD
  • Sản phẩm chủ lực:
Nơi canh tác:

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Quang Phục được thành lập từ năm 2016. Giấy đăng ký kinh doanh: Số 0207J000013/HKD, cấp ngày 29/08/2016 tại UBND huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Vốn điều lệ: 436 triệu đồng

Tài khoản số: 2106211000013 Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiên Lãng- Hải Phòng

Ngành nghề: Dịch vụ tưới tiêu, thủy lợi nội đồng, dịch vụ vật tư nông nghiệp,  dịch vụ khoa học kỹ thuật, sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.

Thông điệp của HTX: Dinh dưỡng cho sức khỏe

Sản phẩm chủ lực: Nấm mỡ, Nấm sò

Quy mô lán trại: 4ha, 1500 tấn nguyên liệu/năm

Số hộ tham gia: 26 hộ nông dân

Sản lượng dự kiến: 520 tấn nấm tươi/năm

Sản xuất nấm áp dụng theo quy trình an toàn thực phẩm. Hàng năm, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Quang Phục cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn nấm tươi các loại, thị trường tiêu thụ chủ yếu là Hà Nội, Hải Phòng, và một phần nấm mỡ chế biến đóng hộp.

1.Nấm Mỡ:

5-hop-tac-xa-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu-nong-nghiep-quang-phuc-10.jpg

Thời vụ: vụ Đông, vụ Xuân

Quy mô: 2 ha (25 hộ, 1000 tấn nguyên liệu/vụ)

Sản lượng: 400 tấn/vụ

Thời gian thu hoạch: từ tháng 12-2 hàng năm,

Nấm mỡ trái vụ từ thu hoạch tháng 8-10.

2.Nấm Sò:

 5-hop-tac-xa-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu-nong-nghiep-quang-phuc-11.jpg

Thời vụ: quanh năm

Quy mô: 3 ha (25 hộ, 500 tấn nguyên liệu/vụ)

Sản lượng: 120 tấn/vụ

Thời gian thu hoạch: từ tháng quanh năm.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

5-hop-tac-xa-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu-nong-nghiep-quang-phuc-12.jpg

 5-hop-tac-xa-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu-nong-nghiep-quang-phuc-13.jpg

 5-hop-tac-xa-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu-nong-nghiep-quang-phuc-14.jpg

 5-hop-tac-xa-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu-nong-nghiep-quang-phuc-15.jpg

 


Hotline: 1900.2602