HPAP
| ĐĂNG KÝ

HPAP - Giải Pháp Truy Xuất Nguồn Gốc Nông Sản Của Hải Phòng

Bảo vệ sản xuất và liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn của Hải Phòng.
Truy xuất nguồn gốc: xác định rõ hộ nông dân, HTX, Trang trại, doanh nghiệp sản xuất nông sản an toàn tại Hải Phòng.
Gắn kết lợi ích, trách nhiệm của người sản xuất và thị trường tiêu thụ nông sản. Hỗ trợ người tiêu dùng truy xuất được nguồn gốc nông sản.

Hỗ trợ quản lý chất lượng, gia tăng giá trị, nâng cao sức cạnh tranh, và phát triển bền vững nông sản Hải Phòng.
Xây dựng nguồn cung ứng nông sản an toàn vì một xã hội an toàn.
Thông điệp HPAP là: Vì Người tiêu dùng - Vì lợi ích Nông dân


Hotline: 1900.2602