HPAP
| ĐĂNG KÝ

Hiệu Quả Chương Trình Sản Xuất Nông Sản An Toàn Của Hải Phòng

Từ cuối năm 2016 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thí điểm chương trình sản xuất nông sản an toàn, liên kết tiêu thụ và Truy Xuất Nguồn Gốc sản phẩm. Các chương trình được triển khai nhận được sự quan tâm, vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp, các HTX và đông đảo hộ sản xuất tại các địa phương.


Hotline: 1900.2602