HPAP
| ĐĂNG KÝ

Trang Trại Sản Xuất Kinh Doanh Rau An Toàn Nguyễn Quang Thắng

Hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn Nguyễn Quang Thắng

Địa chỉ kinh doanh: Tổ 7, Phường Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng

Địa chỉ sản xuất: Tổ 7, Phường Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng

Hộ sản xuất đã nhận được hỗ trợ chương trình, dự án khuyến nông: Mô hình sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP gắn truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ sản phẩm

Quy mô sản xuất: 0,8 ha

Sản phẩm chủ lực:

Măng tây sản lượng 1,2 tấn/năm

Cà chua: 1,8 tấn/năm

Dưa Chuột: 1 tấn/sào

Cải Ăn lá: 20 tấn/năm

Cở sở sản xuất rau an (măng tây, cà chua, cải ăn lá, dưa chuột) toàn theo quy trình VietGAP


Hotline: 1900.2602