HPAP
| ĐĂNG KÝ

Trang Trại Rau Sạch Tiến Hoa

Rau An Toàn "Trang Trại Rau Sạch Tiến Hoa"

Nơi trồng: phường Hưng Đạo - quận Dương Kinh - Hải Phòng. 

Nơi bán: Cửa hàng ST 123 số 268 Ngô Gia Tự. 

 

 


Hotline: 1900.2602